Ngoài các ly viền màu, nền màu, lòng màu, quai tim, huyền ảo có thể dễ dàng phân biệt qua kiểu dáng thì các hình ảnh sau đây sẻ giúp quý khách hàng phân biệt 4 loại ly trắng chuyên dụng...

Nhận định chung :

  • Về kích thước : so 4 loại ly thì Minh Long có kích thước to và cao hơn 1 chút (0.5 cm) so với các ly khác. Tiếp đến là ly trắng cao cấp và ly thường. Ly Thái mỏng hơn so với các ly khác.
  • Về màu sắc : ly Minh Long và trắng cao cấp có độ trắng đẹp hơn so với ly thường còn ly Thái thì có màu trắng ngã vàng như màu sữa đặc. 

InLyGiaRe.com, in cốc, in hình lên cốc, in ly sứ, in hình lên ly sứ, in hình lên ly, in cốc sứ, in tên lên cốc, in hình trên ly sứ, in hình trên ly, ly in hình, in hình ly sứ, ly sứ in hình, in hình lên ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ ở tphcm, in hình lên ly tphcm, in hình trên ly sứ tại tphcm, in ly sứ giá rẻ, in ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ giá rẻ

InLyGiaRe.com, in cốc, in hình lên cốc, in ly sứ, in hình lên ly sứ, in hình lên ly, in cốc sứ, in tên lên cốc, in hình trên ly sứ, in hình trên ly, ly in hình, in hình ly sứ, ly sứ in hình, in hình lên ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ ở tphcm, in hình lên ly tphcm, in hình trên ly sứ tại tphcm, in ly sứ giá rẻ, in ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ giá rẻ

InLyGiaRe.com, in cốc, in hình lên cốc, in ly sứ, in hình lên ly sứ, in hình lên ly, in cốc sứ, in tên lên cốc, in hình trên ly sứ, in hình trên ly, ly in hình, in hình ly sứ, ly sứ in hình, in hình lên ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ ở tphcm, in hình lên ly tphcm, in hình trên ly sứ tại tphcm, in ly sứ giá rẻ, in ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ giá rẻ

InLyGiaRe.com, in cốc, in hình lên cốc, in ly sứ, in hình lên ly sứ, in hình lên ly, in cốc sứ, in tên lên cốc, in hình trên ly sứ, in hình trên ly, ly in hình, in hình ly sứ, ly sứ in hình, in hình lên ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ ở tphcm, in hình lên ly tphcm, in hình trên ly sứ tại tphcm, in ly sứ giá rẻ, in ly sứ tphcm, in hình lên ly sứ giá rẻ


Khuyến dùng : 

Nếu bạn quan trong chất lượng ly, vẻ ngoài đẹp để tặng khách hàng, người thân thì ly Thái, trắng cao cấp và Minh Long là 3 loại ly thích hợp.

Sản phẩm liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét